Werkwijzen :

Analytische gestalt therapie en OMPT (opstellingen op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie )

Analytische gestalt therapie is een integratieve (holistische) therapievorm die een brug slaat tussen de jungiaanse psychoanalyse en de gestalt therapie.
Er wordt aangenomen dat klachten kunnen ontstaan op verschillende niveaus van een mens: emotioneel, lichamelijk, sociaal en spiritueel en dat alle niveaus onderling met elkaar in verbinding staan.

De analytische gestalt therapie zoekt een samenhang tussen en is een aanvulling van onderstaande twee theorieën:

1.  De Gestalt therapie van Perls en Goodman. Deze legt het accent op het bewust zijn van wat er gebeurt in het hier en nu op zowel lichamelijk, affectief als mentaal niveau. Het is een existentiële (zoals je nu bent en niet zoals je zou moeten/willen zijn), experimentele en ervaringsgerichte manier van aan jezelf werken.
De manier waarop je in contact staat met de ander is één van de belangrijkste factoren binnen de Gestalt.

2. De Jungiaanse psychoanalyse van Carl Gustav Jung richt zich allereerst op het ontwikkelen van een relatie tussen het ik en het onbewuste.
Het richt zich op het "onzichtbare", op de diepte van elke ziel. Wat is de zin van mijn leven?
De belangrijkste manier van kijken is het symbool.
Het leren symboliseren, bijvoorbeeld via je dromen, je verbeeldingen of je lichaamsklachten, van tot dan toe onbewust materiaal kan leiden tot integratie van je probleem waardoor je klachten kunnen verdwijnen.
Verder kenmerkt het zich onder andere door het idee van "individuatie". Dwz. het op weg gaan volledig je Zelf te worden.

Opstellingen op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie ( OMPT )

Deze jonge methode is ontwikkeld door dr Franz Ruppert tussen 2003 en heden.

Binnenkort meer....

Voor momenten waar woorden soms tekort schieten kan ik je begeleiden dmv schilderen en boetseren (creatieve therapie) maar ook dmv ontspannings -, ademhalings -, en lichaamsoefeningen.

Voor wie

Deze therapie richt zich niet alleen op mensen met psychische en/of psychosomatische klachten, maar ook op mensen die, existentiële problemen hebben zoals scheiding, eenzaamheid, depressie, werkeloosheid, seksualiteit ed. Het is tevens voor iedereen die zijn/haar latente kwaliteiten wil ontwikkelen. Niet alleen voor een wel-zijn, maar ook voor een meer-zijn, een betere levenskwaliteit.

Ik begeleid adolescenten en volwassenen (Nederlands- en Franstalig)

Hoe verloopt de therapie

Als je besloten hebt een therapie te willen beginnen, nemen we eerst de tijd voor een intake gesprek. Dit duurt ongeveer 1 uur.

Vervolgens begint de therapie. Een sessie duurt 45 minuten.
Het hangt volledig van je beweegreden(en) af hoe lang de therapie zal gaan duren.

Groepstherapie

Het is ook mogelijk groepstherapie te doen.
De groepstherapie is in sommige gevallen effectiever, want het biedt je de mogelijkheid bewust te worden van de manier waarop je met (de) ander(en) in relatie staat door de interactie en de groepsdynamiek.